สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09:50 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล IOST ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ IOST เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ