บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Tether (USDT) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ Tether (USDT) ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ Tether (USDT) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่            19 มิถุนายน 2564

ตั้งแต่เวลา   05:20 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        10:40 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง