51% Attack คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Mon, 03 Jul 2023 เมื่อ 12:33 PM

51% Attack คืออะไร

เครือข่ายบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นเพื่อลดการพึ่งพาตัวกลาง การเชื่อมต่อในเครือข่ายจึงเป็นไปในรูปแบบของ Peer-to-Peer ที่ผู้คนในระบบจะคอยสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน และใช้ระบบ “ประชาธิปไตย” ในการตัดสินใจและตรวจสอบธุรกรรมบนบล็อกเชนร่วมกัน แต่ปัญหาใหญ่ที่สุดของบล็อกเชน ก็คือ 51% Attack


51% Attack เป็นการโจมตีเครือข่ายบล็อกเชนที่บุคคลหรือองค์กรพยายามบิดเบือนข้อมูลหรือเข้าควบคุมเครือข่าย โดยใช้พลังประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้มากกว่า 51% ของทั้งเครือข่าย โดยสาเหตุที่ต้องมีกำลังประมวลผลมากกว่า 51% เป็นเพราะบล็อกเชนยึดหลัก “ประชาธิปไตย” หากเสียงส่วนมากเห็นด้วยกับข้อมูล ข้อมูลนั้นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม้ความจริงแล้วจะเป็นข้อมูลที่ถูกบิดเบือนก็ตาม หากลองเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆ ก็คล้ายกับการถือหุ้นในบริษัท ผู้ที่ถือหุ้นมากกว่า 51% ขึ้นไปถือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัท


ในทางทฤษฎี ทุกเครือข่ายบล็อกเชนมีโอกาสโดน 51% Attack ได้ แต่ในทางปฏิบัตินั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก โดยเฉพาะบล็อกเชนสาธารณะ (Public Blockchain) อย่าง Bitcoin หรือ Ethereum ที่มีโหนดในเครือข่ายกระจายไปเป็นจำนวนมากทั่วโลก การที่จะสามารถหาพลังประมวลผลให้มากกว่า 51% ของเครือข่ายได้นั้น จะต้องใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างมหาศาล


ดังนั้น ประเภทของบล็อกเชนที่เสี่ยงโดน 51% Attack มากที่สุด คือกลุ่มบล็อกเชนส่วนตัว (Private Blockchain) หรือ บล็อกเชนใหม่ๆ ที่ยังมีจำนวนโหนดค่อนข้างน้อย และนี่ก็เป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนใช้พิจารณาเลือกโปรเจกต์บล็อกเชน 

 

ผลกระทบจาก 51% Attack

เมื่อเกิดเหตุการณ์เครือข่ายบล็อกเชนถูกควบคุมจาก 51% Attack ผู้โจมตีจะสามารถย้อนรายการธุรกรรม (Reverse Transactions) ที่ตนสร้างขึ้นจนทำให้เกิดการใช้จ่ายซ้ำซ้อน (Double-spending) ได้

ทางฝั่งผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบจากการทำธุรกรรมบนเครือข่ายนั้นๆ เช่น การทำธุรกรรมอาจไม่ได้รับการยืนยัน (Confirmation) เป็นต้น การโกงธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ นี้อาจส่งผลให้การถือสินทรัพย์ดิจิทัลบนเครือข่ายนั้นไม่ปลอดภัยอีกต่อไป พร้อมอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อมูลค่าและความน่าเชื่อถือของเครือข่ายอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้โจมตีจะไม่สามารถขโมยเหรียญ สร้างเหรียญใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงระบบของบล็อกเชนได้ 

 

Bitcoin ป้องกัน 51% Attack อย่างไร?

เครือข่ายบล็อกเชนของ Bitcoin ใช้ระบบ Proof-of-Work (PoW) เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของธุรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมีกลไกป้องกัน 51% Attack คือ ก่อนที่จะสามารถสร้างบล็อกใหม่ โหนดในเครือข่ายจะต้องประมวลผลเพื่อแก้ไขสมการทางคณิตศาสตร์ให้สำเร็จ ถึงจะสามารถส่งธุรกรรมนั้นไปอยู่บนรายการรอบันทึกลงบล็อก จากนั้นโหนดอื่น ๆ ก็จะเข้ามาตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นถูกต้องจริงหรือไม่

ความเป็น “ประชาธิปไตย” จะเข้ามาบทบาทในขั้นตอนนี้ หากโหนดอื่น ๆ ในเครือข่ายมากกว่าครึ่งยอมรับ ธุรกรรมนั้นถึงจะได้ไปต่อ แต่ถ้าไม่ ธุรกรรมนั้นก็จะเป็นโมฆะ (Invalid) ดังนั้น 51% Attack จะเกิดขึ้นในขั้นตอนนี้ หากผู้โจมตีสามารถหากำลังประมวลผลให้มากกว่า 51% ของทั้งเครือข่ายได้ ก็จะสามารถบิดเบือนธุรกรรมได้นั่นเอง

แต่ก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้น การที่ผู้โจมตีจะสามารถหากำลังประมวลให้มากกว่า 51% ของทั้งเครือข่าย ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมาก โดยเฉพาะกับเครือข่าย Bitcoin ที่เป็นบล็อกเชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ปัจจุบัน นี่จึงเป็นกลไกป้องกัน 51% Attack ที่เรียบง่าย แต่ได้ผลที่สุดของ Bitcoin

 

ตัวอย่างการโจมตี 51% Attack

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เครือข่ายบล็อกเชนของ Bitcoin SV (BSV) ประสบกับปัญหา 51% Attack จนทำให้เว็บเทรดคริปโตต่างๆ ประกาศระงับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BSV การโจมตีนี้มีสาเหตุมาจากโหนดขุด BSV รายใหญ่ที่มีเพียงไม่กี่รายในโลก จึงทำให้ขาดการกระจายตัวของโหนดบนบล็อกเชนที่เหมาะสม

หมายเหตุ: Bitcoin (BTC) และ Bitcoin SV (BSV) ถือเป็นคนละเครือข่ายกัน โดย Bitcoin SV เป็นเครือข่ายที่แยกตัวออกมา โดยมีพื้นฐานที่คล้ายกับ Bitcoin แต่ได้ทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในบางจุด ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ Bitcoin SV จึงไม่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin แต่อย่างใด

 

อ้างอิงจาก:

https://medium.com/nakamo-to/whats-a-51-attack-4b34f4be7651

https://www.coindesk.com/bsv-suffers-51-attack-report

 

ขอบคุณที่เลือกใช้บริการบิทคับ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว