การถอนเหรียญ SIX ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 23/04/2564 ตั้งแต่เวลา 10:15 น.

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 02:15 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ SIX เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ
ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น
โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ SIX ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           การถอนเหรียญ SIX ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           23 เมษายน 2564

ตั้งแต่เวลา  10:15น.
ถึงเวลา       ไม่มีกำหนด

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว