เรื่อง               ระบบถอนเหรียญ KSM เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 12 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 18:15 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ