บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Alpha Venture DAO (ALPHA) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ Alpha Finance Lab (ALPHA) ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ Alpha Finance Lab (ALPHA) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่            8 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา   00:10 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง 08:45 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 9 สิงหาคม 2564

     
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง