ระยะเวลาในการยืนยันบนบล็อกเชน

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 01:48 PM

Block Confirmation คืออะไร?

การทำธุรกรรมไม่ว่าจะเป็นการฝากหรือถอนเหรียญ ข้อมูลทั้งหมดล้วนถูกบันทึกไว้บนระบบบล็อกเชนทั้งสิ้น ดังนั้น ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ จึงต้องมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมและจัดเก็บเข้าสู่บล็อกเชน ที่เรียกว่า การยืนยันการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน (Block Confirmation) ซึ่งระยะเวลาในการยืนยันธุรกรรมต่อบล็อกของแต่ละเหรียญจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น Bitcoin จะใช้เวลาประมวลผลประมาณ 10 นาทีต่อการยืนยัน 1 บล็อก โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเครือข่าย และจำนวนบล็อกของแต่ละเหรียญบนบิทคับ ได้ที่นี่

 

ภาพตัวอย่างเหรียญ, เครือข่าย และจำนวนบล็อกที่ต้องรอ

Screen_Shot_2565-01-11_at_13.06.54.png

 

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกรรมล่าช้า

ในบางกรณี ระยะเวลาการทำธุรกรรมโอนเหรียญอาจใช้เวลามากขึ้นกว่าปกติ โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรม ได้แก่ ความหนาแน่นของธุรกรรมบนบล็อกเชน ระบบล็อกเชนของเครือข่ายนั้น ๆ ขัดข้อง หรือ กำลังขุดในช่วงเวลานั้น ๆ ลดน้อยลง ปัจจัยเหล่านี้ ล้วนส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการทำธุรกรรมบนบล็อกเชน

 

การนำ Transaction ID ไปค้นหาสถานะธุรกรรม

ท่านสามารถนำรหัสธุรกรรม (Transaction ID หรือ TxID) ไปค้นหาเพื่อติดตามสถานะการทำธุรกรรมของท่านได้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละเครือข่ายของเหรียญ ตัวอย่างเช่น

1. Bitcoin Blockchain (BTC)

Screen_Shot_2565-01-11_at_13.11.27.png

2. Ethereum Blockchain (ETH)

Screen_Shot_2565-01-11_at_13.13.03.png

3. Cardano Blockchain (ADA)

Screen_Shot_2565-01-11_at_13.15.26.png

 

ในกรณีที่ท่านทำการโอนเหรียญจากที่อื่นเข้ามายังกระเป๋าบิทคับของท่าน และสถานะบนบล็อกเชนขึ้นว่า “Confirmed” แล้ว ท่านเพียงต้องรอให้ยอดคอนเฟิร์มบนบล็อกเชนครบตามจำนวน หรือ รอให้ธุรกรรมถูกจัดเก็บลงในระบบเรียบร้อย หลังจากนั้นเหรียญจึงจะถูกโอนเข้าสู่กระเป๋าบิทคับของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านยังไม่ได้รับเหรียญ หลังจากตรวจสอบข้อมูลของธุรกรรมรวมถึงรายละเอียดที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ท่านสามารถติดต่อ Customer Support เพื่อให้ตรวจสอบธุรกรรมของท่านต่อไปได้

 

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการบิทคับ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว