ระยะเวลาดำเนินการขอปลดล็อกการยืนยัน 2 ขั้นตอน (2FA)

แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 7 มิถุนายน เมื่อ 10:01 AM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการขอปลดล็อกการยืนยัน 2 ขั้นตอน (2FA) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

วิธีการขอปลดล็อก 2FA

ระยะเวลาเดิม*

ระยะเวลาใหม่*

ผ่านระบบ Persona สำหรับลูกค้าทั่วไป

ภายใน 3-5 วัน

ภายใน 1 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ผ่านการส่งเอกสารทางอีเมล สำหรับลูกค้าทั่วไป

ภายใน 3-7 วัน

ภายใน 1 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ผ่านระบบ PandaDoc สำหรับลูกค้านิติบุคล

ภายใน 3-5 วัน

ภายใน 1 ชั่วโมง สูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง

* หลังบริษัทได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 2FA ได้จากบทความต่อไปนี้


ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว