GT คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Sat, 18 Feb 2023 เมื่อ 09:13 AM

GT หรือ GateToken คือเหรียญประจำแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต Gate.io โดย GateToken มีประโยชน์ที่หลากหลาย ตั้งแต่การมอบสถานะ VIP ให้ผู้ถือเหรียญ โดยแบ่งเป็นลำดับขั้นตามจำนวนเหรียญที่ถือ ใช้ในการลดค่าธรรมเนียมซื้อขายที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม การมอบสิทธิ์เข้าร่วมแคมเปญพิเศษ และประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ GateToken ยังเป็นสกุลเงินหลักของเครือข่ายบล็อกเชน GateChain ใช้เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเครือข่าย

GateChain คืออะไร?

GateChain คือเครือข่ายบล็อกเชนที่พัฒนาโดย Gate.io โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายบล็อกเชนที่ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ การซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง และระบบป้องกันธุรกรรมที่น่าสงสัย

GateChain ใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof-of-Stake ที่ผู้ถือเหรียญ GateToken สามารถนำเหรียญมาล็อกไว้ในเครือข่าย (Stake) เพื่อช่วยตรวจสอบความถูกต้องของธุรกรรม และรับรางวัลเป็นเหรียญ GateToken

นอกจากนี้ GateChain ยังรองรับ EVM หรือ Ethereum Virtual Machine ทำให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชันต่าง ๆ ขึ้นบนเครือข่ายได้อีกด้วย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว