เรื่อง               ระบบถอนเหรียญ OMG และ CRV เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 14 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 00:15 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ