การขอเพิ่มวงเงินต่อวันสำหรับบัญชีที่ผ่านการยืนยันตัวตนระดับ 2 แล้ว (Custom Limit)

แก้ไขเมื่อ Tue, 09 Apr 2024 เมื่อ 05:57 PM

สำหรับลูกค้าที่บัญชีผ่านการยืนยันตัวตนระดับ 2 แล้ว และต้องการขอเพิ่มวงเงินต่อวัน สามารถส่งคำขอ พร้อมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อขอปรับเพิ่มวงเงิน หรือ Custom Limit ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

 

 • แจ้งความประสงค์ขอเพิ่มวงเงินต่อวันสำหรับบัญชีระดับ 2 ที่ Bitkub Support พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ ในคำขอของท่าน

  รายการเอกสาร

  - เอกสารที่จำเป็นต้องส่ง

      1) รูปถ่ายเซลฟีของท่านถือบัตรประชาชน และกระดาษที่ระบุข้อความว่า "ประสงค์ขอเพิ่มวงเงินกับทางบิทคับ"

  - เอกสารประกอบการพิจารณา (เลือกส่งอย่างน้อย 1 รายการหรือมากกว่า)

      1) รายการเดินบัญชีธนาคาร ที่แสดงชื่อ-สกุลของท่าน (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน และไม่น้อยกว่า 1 เดือน) โดยจะต้องเป็นไฟล์ PDF (พร้อมระบุรหัสเข้าถึงไฟล์ ในกรณีที่ไฟล์มีการตั้งรหัสผ่าน)

      2) รายการแจ้งยอดเงินฝากประจำล่าสุด ที่แสดงชื่อ-สกุลของท่าน

      3) เอกสารแสดงมูลค่าของพันธบัตรรัฐบาล / หุ้นกู้ / สลากออมสิน หรือตราสารทางการเงินที่คล้ายกัน ที่แสดงชื่อ-สกุลของท่าน

      4) เอกสารรายงานยอดหน่วยลงทุนคงเหลือล่าสุด (กองทุนรวม, กองทุนเปิด, LTF, RMF, SSF, SF, กองทุนปิด) ที่แสดงชื่อ-สกุลของท่าน

      5) Portfolio การเทรดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา บนกระดานเทรดอื่น ที่แสดงชื่อ-สกุลของท่าน


 • เจ้าหน้าที่จัดส่งแบบฟอร์มให้กรอกผ่านระบบออนไลน์ (PandaDoc) ภายใน 3 วันทำการ โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและกดส่งแบบฟอร์ม
 • รอผลการพิจารณาจากทางบิทคับภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน


* โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์เอกสารที่ท่านอัปโหลดบนระบบไม่มีการเข้ารหัส เพื่อให้ทางเราสามารถตรวจสอบเอกสารได้อย่างรวดเร็ว


ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เลเวลในบิทคับ (KYC Level) ได้ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว