ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Alpha Finance Lab (ALPHA) ชั่วคราวในวันที่ 26/07/2564 ตั้งแต่เวลา 12:45 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 02:24 AM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Alpha Finance Lab (ALPHA) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ ALPHA ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ ALPHA  ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           26 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  12:45 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       15:45 น. (เวลาประเทศไทย)


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว