บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Status Network (SNT) และ Golem Network Token (GLM) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ SNT และ GLM ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ SNT และ GLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่            9 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่เวลา   05:50 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        11:15 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง