ปรับระยะเวลาดำเนินการยืนยันตัวตนลูกค้า (อัปเดตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

แก้ไขเมื่อ Wed, 07 Feb 2024 เมื่อ 04:10 PM

บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินการยืนยันตัวตนลูกค้า ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้

การดำเนินการระยะเวลาเดิมระยะเวลาใหม่

การยืนยันตัวตนระดับที่ 1
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)

ภายใน 1-7 วันภายใน 1-15 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

การยืนยันตัวตนระดับที่ 1
(สำหรับลูกค้าอื่นที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ภายใน 30 วันภายใน 60 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
การยืนยันตัวตนระดับที่ 2ภายใน 30 วันภายใน 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
การยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี (KYC Update)
(สำหรับลูกค้าทั่วไป)
-
ภายใน 1- 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
การยืนยันตัวตนตามรอบทบทวนข้อมูลบัญชี (KYC Update)
(สำหรับลูกค้าอื่นที่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
-
ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน

 

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

 

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีตลอดมาบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว