LUKSO (LYXe) คืออะไร ?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 01:51 AM

LUKSO คือเครือข่ายบล็อกเชนที่สามารถใช้ Smart contract ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งแบบจับต้องได้ (Physical) และแบบดิจิทัล (Digital) ไม่ว่าจะเกี่ยวกับแฟชัน เกม หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ค เข้ามาอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชน และเพิ่มคุณสมบัติด้านความโปร่งใสที่เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อป้องกันปัญหาอย่างการปลอมแปลงสินค้า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ

LUKSO มีหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งคือ Fabian Vogelsteller ผู้ที่คิดค้นมาตรฐาน ERC-20 และ ERC-725 ซึ่งเป็นมาตรฐานของโทเคนและ NFT ที่อยู่บน Ethereum รวมถึง web3.js และ Mist Browser

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว