หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ ท่านสามารถส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีได้อย่างง่ายดาย ผ่านระบบ Persona ตามวิธีการในบทความนี้: การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผ่านระบบ Persona

 

ทั้งนี้ หากการดำเนินการผ่านระบบ Persona ไม่สำเร็จ ท่านสามารถส่งคำขอเปลี่ยนอีเมลได้อีกวิธีหนึ่ง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 

1. ติดต่อทีม Bitkub Support เพื่อส่งคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัญชี

2. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อยืนยันว่าได้รับคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านแล้ว

3. เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลเพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลบนแบบฟอร์มผ่านระบบ PandaDoc

4. หลังจากกรอกข้อมูลผ่านระบบ PandaDoc เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับหาท่านเพื่อดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป


หมายเหตุ: ระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีโดยปกติแล้วใช้เวลาภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับข้อมูลหรือเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ทีมงานของเราจะดำเนินการให้ท่านโดยเร็วที่สุด