บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Near Protocol (NEAR) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ NEAR ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ NEAR ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           5 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา  4:00 . (เวลาประเทศไทย)
ถึง 14:50 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง