สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 19:00 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล Secret Network (SCRT) ชั่วคราวเพื่อการอัปเกรดระบบในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย) ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบฝากถอนเหรียญ SCRT เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่          20 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ