สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล Six (SIX) ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง              ระบบถอนเหรียญ SIX เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา     20:40 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ