Bitkub ปิดระบบฝาก-ถอน เหรียญ IOST ชั่วคราว เพื่อรองรับการ Airdrop เหรียญ Donnie Finance (DON) ครั้งที่ 2

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 02:11 AM

เนื่องจากทีมผู้สร้าง IOSToken (IOST Foundation) ได้ประกาศการ Airdrop เหรียญ Donnie Finance (DON) จำนวน 10% ของเหรียญ DON ทั้งหมด ให้แก่ผู้ถือเหรียญ IOST ผ่านการ Airdrop ทั้งหมด 2 ครั้ง ครั้งละ 5% ของ DON ทั้งหมด โดยเหรียญ DON 5% แรกนั้นได้ถูกแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือ IOST ทั่วโลกสำเร็จแล้วผ่านการ Airdrop ครั้งที่ 1 และ Bitkub เองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทีมผู้สร้าง IOST ได้ประกาศเพิ่มเติมถึงการ Airdrop เหรียญ DON ครั้งที่ 2 เพื่อแจกจ่ายอีก 5% ที่เหลือ และทาง Bitkub จะเข้าร่วมการ Airdrop อีกครั้ง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าผู้ถือเหรียญ IOST ในกระเป๋าของ Bitkub เช่นกัน

เงื่อนไขในการเข้าร่วมการ Airdrop

ลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมการ Airdrop ต้องถือเหรียญ IOST ในกระเป๋า Bitkub ณ เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อให้ทางบริษัทดำเนินการ Snapshot จำนวนเหรียญ IOST และนำไปคำนวณเพื่อแจกจ่ายเหรียญ DON ต่อไป

เหรียญ IOST ที่มีสถานะต่อไปนี้ จะไม่สามารถเข้าร่วมการ Airdrop ได้
1. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถูกหักจากคำสั่งขายที่สำเร็จก่อนหน้าเวลาการ Snapshot
2. จำนวนเหรียญ IOST ที่ซื้อสำเร็จหลังเวลาการ Snapshot
3. จำนวนเหรียญ IOST ที่ถอนออกสำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot
4. จำนวนเหรียญ IOST ที่ยังฝากเข้ามาไม่สำเร็จก่อนเวลาการ Snapshot
หมายเหตุ: มูลค่าที่น้อยกว่าทศนิยม 8 หลักในผลลัพธ์การคำนวณ จะไม่ถูกนับรวมเป็นจำนวนเหรียญ DON ที่จะได้รับ

กำหนดการ

 • Bitkub ปิดระบบฝาก-ถอน IOST
  วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 12:00 น. (เวลาประเทศไทย)
  ** ระหว่างนี้ท่านยังสามารถซื้อขายเหรียญ IOST ได้ตามปกติ
 • Bitkub และ IOST Foundation ดำเนินการ Snapshot จำนวนเหรียญ IOST ของลูกค้า
  วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 15:00 น. (เวลาประเทศไทย)
  ** การ Snapshot อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่เข้าร่วมการ Airdrop
 • Bitkub เปิดระบบฝาก-ถอนเหรียญ IOST หลังจาก Bitkub และทีมผู้สร้าง IOST ดำเนินการ Snapshot สำเร็จ
  วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย)

วิธีการคำนวณสัดส่วนการแจกจ่ายเหรียญ DON

ทีมผู้สร้าง IOST จะแจกจ่ายเหรียญ DON ให้กับ Bitkub ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทำการ Snapshot หลังจากนั้นทางบริษัทจะแจกจ่ายเหรียญ DON ให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมการ Airdrop โดยเร็วที่สุด

1. สัดส่วนเหรียญ DON ที่ผู้ถือ IOST จะได้รับ จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการหลังจากทางทีมผู้สร้างเหรียญ IOST ได้คำนวณสัดส่วนแล้ว

2. ผู้สร้าง IOST แจกจ่ายเหรียญ DON ให้กับทุกศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการ Airdrop ทั่วโลก โดยเทียบอัตราส่วนและคำนวณจากตัวแปร ดังนี้

a. จำนวน DON ที่จะนำมาแจกจ่าย (5% ของจำนวนทั้งหมด 10,000,000 DON) คิดเป็น 500,000 DON

b. จำนวนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมการ Airdrop ทั่วโลก

c. จำนวน IOST ที่แต่ละศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลถือในวันที่ทางทีมผู้สร้าง IOST ดำเนินการ Snapshot

3. ตัวอย่างการคำนวณหาสัดส่วนการถือเหรียญ IOST

a. กฎการแจกจ่าย DON ของ IOST Foundation:

        - จำนวนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าร่วมกิจกรรม = 2 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

        - จำนวนเหรียญ IOST ทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 1 = 30,000 IOST

        - จำนวนเหรียญ IOST ทั้งหมดของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 2 = 70,000 IOST

        - 5% ของจำนวน DON ทั้งหมด = 500,000 DON

b. อัตราส่วน DON ที่จะแจกจ่ายให้ทั้ง 2 ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล = 3:7

c. จำนวนเหรียญ DON ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 1 ได้รับ = 150,000 DON

d. จำนวนเหรียญ DON ที่ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ 2 ได้รับ = 350,000 DON

e. หากมีศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าร่วมมากกว่าที่ยกตัวอย่าง อัตราส่วนการแจกจ่ายจะเปลี่ยนไปตามจำนวนศูนย์ซื้อขายที่เข้าร่วมและจำนวน IOST ที่แต่ละศูนย์ซื้อขายถือ

4. เมื่อ Bitkub ได้รับเหรียญ DON ที่ทาง IOST แจกจ่ายให้แล้ว จะทำการคำนวณและแจกจ่ายให้ลูกค้าของ Bitkub ต่อไปตามกฎเกณฑ์การแจกจ่าย DON ด้านล่างนี้:

a. สัดส่วน IOST ที่ลูกค้าถือ = จำนวน IOST ของลูกค้า / จำนวน IOST ของผู้ใช้ Bitkub ทั้งหมด 

b. จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ = สัดส่วน IOST ที่ลูกค้าถือ x จำนวน DON ที่ Bitkub ได้รับ

5. ตัวอย่างการคำนวณตามกฎการแจกจ่าย

a. จำนวน IOST ของลูกค้า = 100 IOST

b. จำนวน IOST ของลูกค้าทุกคนใน Bitkub ทั้งหมด = 30,000 IOST

c. จำนวน DON ที่ Bitkub ได้รับ = 150,000  DON 

สูตรการคำนวณ:

(จำนวน IOST ของลูกค้า / จำนวน IOST ของลูกค้าทุกคนใน Bitkub ทั้งหมด) x จำนวน DON ที่ Bitkub ได้รับ = จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ

จำนวน DON ที่ลูกค้าได้รับ =  (100 / 30,000) x 150,000 = 500 DON

6. เมื่อได้รับเหรียญ DON จากทีมงาน IOST แล้ว Bitkub จะคำนวณสัดส่วนในการแจกจ่ายให้แก่ลูกค้าผู้ถือ IOST ต่อไป

หมายเหตุ:

 • จำนวน IOST ที่นำมาคำนวณจะต้องเป็นยอดที่ได้รับการ Snapshot ณ เวลา 15:00 น. ของ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่านั้น
 • ขอให้ทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเหรียญ IOST ในช่วงเวลาดังกล่าว และพิจารณาปัจจัยด้านราคาขณะที่มีการดำเนินการ Airdrop
 • การซื้อขายเหรียญ DON บน Bitkub อยู่ระหว่างขั้นตอนการที่เข้มงวดซึ่งเป็นกระบวนเดียวกันกับเหรียญและโทเคนอื่น ๆ การสนับสนุน Airdrop นี้จะไม่รับประกันการซื้อขาย DON และทาง Bitkub ไม่ได้รับประกันการเปิดระบบซื้อขาย DON แต่อย่างใดตามนโยบายภายในของเรา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Airdrop นี้ได้ ที่นี่

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว