ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Status Network Token (SNT) ชั่วคราวในวันที่ 15/07/2564 ตั้งแต่เวลา 07:50 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 02:17 AM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Status Network Token (SNT) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ Status Network Token (SNT) ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ Status Network Token (SNT) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 07:50 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       11:40 น. (เวลาประเทศไทย)

 

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว