สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล IOST ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ IOST เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 18:00 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ