ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ KSM ชั่วคราวในวันที่ 13/08/2564 ตั้งแต่เวลา 17:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 01:37 AM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Kusama (KSM) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ KSM ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ KSM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           13 สิงหาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  17:20 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       21:40 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 14 สิงหาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว