บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Kusama (KSM) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ KSM ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ KSM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 12 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา  13:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง              18:15 น. (เวลาประเทศไทย)

 

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง