สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดฝากถอนเหรียญดิจิทัล OmiseGo (OMG) ชั่วคราว เพื่อรองรับการเตรียม Snapshot สำหรับแอร์ดรอป Boba Token (BOBA) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 06:30 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป ขณะนี้การดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้


กำหนดการ

เรื่อง             ระบบฝากถอนเหรียญ OMG เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา    09:30 น. (เวลาประเทศไทย)

 

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ และเลือกใช้บริการบิทคับ