บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Ripple (XRP) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ XRP ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ XRP ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ตั้งแต่เวลา 12:40 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง 13:40 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง