สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 20:30 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดถอนเหรียญดิจิทัล IOSToken (IOST) ชั่วคราว ขณะนี้ทางเราได้ทำการปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเหรียญ IOST เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 4 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 18:40 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ