ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Bitcoin (BTC) ชั่วคราวในวันที่ 26/07/2564 ตั้งแต่เวลา 20:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 09:35 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Bitcoin (BTC) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ Bitcoin (BTC) ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ Bitcoin (BTC) ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่            26 กรกฎาคม 2564

ตั้งแต่เวลา   20:20 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา        01:25 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2564


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว