ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ GLM ชั่วคราวในวันที่ 04/09/2564 ตั้งแต่เวลา 09:40 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:56 AM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Golem Network Token (GLM) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ GLM ได้ตามปกติ

กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ GLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           4 กันยายน 2564

ตั้งแต่เวลา  09:40 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       04:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 5 กันยายน 2564


ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว