เรื่อง               ระบบถอนเหรียญ KSM เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 13 กันยายน 2564
ตั้งแต่เวลา 17:20 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ