บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Stellar (XLM) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ XLM ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ XLM ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 14:50 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง 17:50 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง