เอกสาร C-01 ประกอบการสมัครเปิดบัญชีนิติบุคคล (KYB)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 02:51 AM

บิทคับขอเรียนแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงเอกสารสำหรับการสมัครเปิดบัญชีนิติบุคคลกับบิทคับ โดยแบบฟอร์มที่มีการเปลี่ยนแปลงมี 1 รายการ ได้แก่ แบบคําขอเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือฟอร์ม C-01 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

รายละเอียด

ชื่อแบบฟอร์ม:                แบบคําขอเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (C-01)

วันที่ประกาศใช้เอกสาร:  27 กรกฎาคม 2565

 

รูปตัวอย่างเอกสารหน้าที่ 1 ของ “แบบคําขอเปิดบัญชีซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (C-01)” ฉบับล่าสุด

C-01 (TH) แบบคำขอเปิดบัญชีนิติบุคคล.jpg

 

หมายเหตุ:

  1.  หากเอกสาร C-01 ที่ท่านมีอยู่ ไม่ได้มีรายละเอียดในหน้าแรกของเอกสารตามรูปตัวอย่างด้านบน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอเอกสารฉบับใหม่ที่ [email protected] 
  2.  หากการสมัครเปิดบัญชีนิติบุคคลของท่านยังไม่แล้วเสร็จ โดยท่านได้จัดส่งแบบฟอร์ม C-01 ที่เป็นแบบฟอร์มเก่าเข้ามาแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอแบบฟอร์ม C-01 ฉบับใหม่ ที่ [email protected]
  3.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการขอเปิดบัญชีของนิติบุคคล ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชีนิติบุคคล โดยใช้แบบฟอร์ม C-01 ที่ไม่ใช่ฉบับใหม่ล่าสุด (ตามรูปตัวอย่างด้านบน)

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารสำหรับการเปิดบัญชีนิติบุคคล (KYB) ทั้งหมดได้ ที่นี่

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับบัญชีนิติบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ [email protected] หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ enterprise.bitkub.comบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว