Bitkub ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Bitcoin (BTC) เนื่องจากพบเหตุขัดข้องบางประการ ทีมงานกำลังประสานงานแก้ไข และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ BTC ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ BTC ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 11 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 02:20 . (เวลาประเทศไทย)
ถึง             14:30 น. (เวลาประเทศไทย)

 

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง