โทเคน LYXe และ LYX คืออะไร ต่างกันอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:31 AM

เครือข่าย LUKSO มีเหรียญหลักประจำเครือข่าย นั่นคือ LYX แต่ในขณะเดียวกัน LUKSO ก็มีโทเคนมาตรฐาน ERC-20 ที่อยู่บนเครือข่าย Ethereum นั่นคือ LYXe เนื่องจาก LUKSO มีการระดมทุนแบบ ICO ผ่านทาง Ethereum หมายความว่า LYX และ LYXe เป็นสินทรัพย์เดียวกัน เพียงแต่อยู่คนละเครือข่าย

สำหรับหน้าที่หลักของ LYX คือใช้เพื่อสร้างและรัน Smart contract ใช้สร้างสินทรัพย์ประเภทโทเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ (Utility Token) และ NFT รวมถึงเป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายหลักของ LUKSO

นอกจากนี้ เครือข่าย LUKSO ใช้ระบบฉันทามติ (Consensus Algorithm) แบบ Proof-of-Work โดยมีเหรียญ LYX เป็นรางวัลให้กับนักขุดที่สร้างบล็อกสำเร็จ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว