รายการเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์

แก้ไขเมื่อ Mon, 12 Feb 2024 เมื่อ 01:00 PM

รายการเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ คือ หลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ สำหรับใช้ประกอบการยืนยันตัวตนของท่านให้สมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้


1. ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ หรือ ใบแจ้งค่าใช้บริการ หรือ หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์

ท่านสามารถดูตัวอย่างวิธีการขอรายละเอียดใบแจ้งค่าใช้บริการรายเดือนได้ผ่านลิงก์ต่อไปนี้

2. หลักฐานเอกสารการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล (ถ้ามี) หากใช้สำเนาต้องเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ

3. ในกรณีที่ท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินเครือข่าย TRUE และ DTAC ให้ใช้ภาพ Screenshot ข้อความ SMS เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

  • TRUE: กด *153# และกดโทรออก
  • DTAC: กด *102# และกดโทรออก


inline636435375.png

ตัวอย่างภาพ Screenshot การลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์


4. ในกรณีที่ท่านใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบเติมเงินเครือข่าย AIS ให้ใช้ภาพ Screenshot เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  • เปิดแอปพลิเคชัน My AIS
  • เข้าไปที่โปรไฟล์
  • กด "อัปเดตข้อมูลผู้ใช้งาน"
  • อัปเดตข้อมูลหน้าบัตรประจำตัวประชาชน และ ถ่ายเซลฟี
  • ทำการ Screenshot หน้าข้อมูลผู้ลงทะเบียน

ตัวอย่างภาพ Screenshot การลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์บนแอปพลิเคชัน My AIS

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว