ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ AXS ชั่วคราวในวันที่ 04/10/2564 ตั้งแต่เวลา 08:45 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:43 AM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Axie Infinity (AXS) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ AXS ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ AXS ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่           4 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  08:45 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       01:40 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 5 ตุลาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว