OCEAN คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 12:47 AM

OCEAN หรือ Ocean Protocol คือแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนข้อมูล (Data) ให้เป็นโทเคนดิจิทัล
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นโทเคนและซื้อขายกันได้บนตลาด Ocean Market ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ต้องการข้อมูลเฉพาะทางที่อาจหาได้ยาก เช่น นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิเคราะห์ หรือองค์กร เป็นต้น

 

การซื้อขายข้อมูลบน Ocean สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ 1) ชุดข้อมูลที่เมื่อถูกซื้อไปแล้ว สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของก็จะถูกโอนไปยังผู้ซื้อ และ 2) บริการข้อมูลแบบ Compute-to-data ซึ่งเป็นบริการที่ให้ผู้ซื้อสามารถเข้ามาประมวลผลข้อมูล ขณะที่สิทธิ์ในการเป็นเจ้าของข้อมูลยังคงอยู่กับผู้ให้บริการชุดข้อมูลนั้น ๆ
ทุกชุดข้อมูลที่อยู่บน Ocean Protocol จะถูกแทนมูลค่าด้วย Datatoken โดยจะมีระบบ Automated market maker (AMM) ที่คอยกำหนดมูลค่าของข้อมูลต่าง ๆ โดยอัตโนมัติ

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว