ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ ETH ชั่วคราวในวันที่ 16/10/2564 ตั้งแต่เวลา 13:45 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 10:17 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Ethereum (ETH) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ ETH ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง          ระบบถอนเหรียญ ETH ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่          16 ตุลาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 13:45 . (เวลาประเทศไทย)
ถึง 00:35 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 17 ตุลาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว