ปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ ZIL ชั่วคราวในวันที่ 05/03/2565 ตั้งแต่เวลา 10:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป

แก้ไขเมื่อ Wed, 08 Feb 2023 เมื่อ 11:04 PM

บิทคับปิดระบบถอนเหรียญ Zilliqa (ZIL) ชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10:20 น. (เวลาประเทศไทย) เป็นต้นไป โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ ZIL ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ ZIL ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่ 5 มีนาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 10:20 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึง 16:00 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 6 มีนาคม 2565

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว