ประกาศ: แจ้งการเพิกถอนเหรียญ Raiden Network Token (RDN) ออกจากกระดานซื้อขายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 19:00 น.

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 10:25 PM

บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) จะดำเนินการเพิกถอนเหรียญ Raiden Network Token (RDN) สืบเนื่องมาจากในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2564 ตามรอบทบทวนการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทพบว่า RDN และบริษัทผู้ออกเหรียญ ไม่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นทะเบียนบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทต่อไป โดยสาระสำคัญมีดังต่อไปนี้

  1. ขาดการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลานาน
  2. การไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอ และความล่าช้าในการตอบรับเกี่ยวกับการขอข้อมูลความคืบหน้าของโครงการ
  3. ขาดการสื่อสารต่อนักลงทุนเกี่ยวกับโครงการเป็นระยะเวลานาน
  4. ผลิตภัณฑ์ตามที่ผู้ออกเหรียญได้ระบุไว้ในแผนงานมีผู้ใช้งานจำนวนน้อยอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเพิกถอน (Delist) เหรียญ RDN ออกจากศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัท โดยมีกำหนดการการเพิกถอนเหรียญ RDN ดังนี้

 

วันและเวลา

การดำเนินการ

23 ธันวาคม 2564 

เวลา 21:00 น.

   บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย DE (Delist)** บนสัญลักษณ์ของเหรียญ RDN 


   หมายเหตุ:

  • ท่านจะยังสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเหรียญ RDN ได้ อย่างไรก็ดี โปรดใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เกณฑ์ส่งคำสั่งซื้อขายไม่เหมาะสม

30 ธันวาคม 2564 

เวลา 19:00 น.

   บริษัทจะหยุดให้บริการซื้อขายและฝากเหรียญ RDN อย่างถาวร เพื่อเพิกถอน (Delist) เหรียญ RDN 

   ออกจากกระดานซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

 

   หมายเหตุ:

  • ท่านจะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย RDN ใหม่ได้หลังเวลาดังกล่าว
  • คำสั่งซื้อขาย RDN ที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้จะถูกยกเลิก
  • จำนวนเหรียญของท่านยังคงเหลือเท่าเดิม และท่านยังจะสามารถถอนเหรียญ RDN ออกได้จนกว่าระบบถอนเหรียญ RDN จะหยุดให้บริการตามเวลาที่กำหนด

29 มกราคม 2565

เวลา 23:59 น.

   บริษัทจะหยุดให้บริการถอนเหรียญ RDN อย่างถาวร


   หากลูกค้าท่านใดยังคงมีเหรียญ RDN ค้างในกระเป๋าภายหลังการหยุดบริการถอนเหรียญ กรุณาติดต่อ

   สอบถามเพิ่มเติมกับทาง Customer Support 

**เครื่องหมาย DE (Delist) เป็นเครื่องหมายแสดงการระงับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและจะถูกเพิกถอนออกจากระบบภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศของบริษัท (ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขึ้นเครื่องหมายแจ้งเตือนนักลงทุน)

หมายเหตุ:

บิทคับอาจจำเป็นต้องทำการปิดระบบถอนเหรียญ RDN ชั่วคราว หากมีปริมาณรายการถอนเหรียญจำนวนมากทำให้เหรียญที่มีการสำรองไว้เพื่อทำรายการไม่เพียงพอ โดยบริษัทจะเร่งดำเนินการทำการสำรองเหรียญให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเมื่อมีการปิดระบบถอนชั่วคราวเกิดขึ้น และจะมีประกาศแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น

ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว