ขยายเวลาให้บริการถอนเหรียญ Bitcoin SV (BSV) ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 12:13 PM

ตามที่บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท”) มีประกาศแจ้งเรื่องการเพิกถอนเหรียญ Bitcoin SV (BSV) ออกจากกระดานซื้อขาย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่) ซึ่งประกาศดังกล่าวมีกำหนดการยุติบริการถอนเหรียญ BSV ถาวรในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. (เวลาประเทศไทย) ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้ามีเวลาในการโอนเหรียญออกจากระบบมากขึ้น บริษัทจึงได้ทำการขยายระยะเวลาสำหรับการปิดระบบถอนเหรียญ BSV โดยมีกำหนดการใหม่ดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง         ขยายเวลาให้บริการถอนเหรียญ BSV
ถึงวันที่      9 ธันวาคม 2564
เวลา        23:59 น. (เวลาประเทศไทย)

หมายเหตุ:

  • โปรดถอน BSV ไปยังที่อยู่กระเป๋า (Wallet address) ที่รองรับเหรียญ BSV เท่านั้น เพื่อป้องกันการสูญหายของสินทรัพย์
  • หากลูกค้าท่านใดมีเหรียญ BSV ค้างในกระเป๋าภายหลังการหยุดให้บริการถอนเหรียญตามกำหนดการข้างต้น กรุณาติดต่อ Customer Support เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว