ระบบถอนเงินบาททุกธนาคารเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 06/04/2565 เวลา 18:45 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Thu, 16 Feb 2023 เมื่อ 06:22 PM

สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 17:45 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดระบบถอนเงินบาททุกธนาคารชั่วคราว เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการ ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ
เรื่อง ระบบถอนเงินบาททุกธนาคาร เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 6 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 18:45 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)

ขอบคุณในความเข้าใจและความไว้วางใจของท่าน

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว