ปิดปรับปรุงระบบฝากถอนเหรียญ NEAR ชั่วคราว ในวันที่ 07/02/2565 เวลา 14:00 น. - 15:30 น. (เวลาประเทศไทย)

แก้ไขเมื่อ Wed, 08 Feb 2023 เมื่อ 11:00 PM

บิทคับปิดปรับปรุงระบบฝาก-ถอนเหรียญ Near Protocol (NEAR) เพื่อทำการปรับปรุงระบบ โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถซื้อ-ขายเหรียญ NEAR ได้ตามปกติ

กำหนดการ

เรื่อง                  ระบบฝาก-ถอนเหรียญ NEAR ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่                  7 กุมภาพันธ์ 2565
ตั้งแต่เวลา         14:00 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา 15:30 น. (เวลาประเทศไทย)

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว