การส่งข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อขอปลดล็อก 2FA ผ่านระบบ Persona

แก้ไขเมื่อ Thu, 13 Jun 2024 เมื่อ 06:48 PM

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานบัญชีบิทคับของท่านได้ เนื่องจากพบปัญหาในการกรอกรหัส 2-Factor Authentication หรือ 2FA เนื่องจากท่านมีการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์สูญหาย มีการลบแอปพลิเคชัน Google Authenticator หรือเหตุผลอื่น ๆ ท่านสามารถส่งข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราทำการปลดล็อก 2FA ให้แก่บัญชีของท่านได้ผ่านโปรแกรม Persona ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • มือถือหรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านต้องการใช้ในการส่งข้อมูล
 • บัตรประจำตัวประชาชน (หรือพาสพอร์ตสำหรับชาวต่างชาติ)
  *เอกสารต้องเป็นปัจจุบัน


วิธีการส่งข้อมูลเพื่อขอปลดล็อก 2FA

1. กดที่ ลิงก์นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบการส่งข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน

2. เลือกสัญชาติของท่าน

 

Screen_Shot_2564-12-20_at_15.00.25.png


 • ท่านสามารถกดเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

Screen_Shot_2564-12-20_at_14.56.02.png

 

3. เมื่อเลือกสัญชาติที่ถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ

4. กรอกข้อมูลทุกช่องให้ถูกต้องครบถ้วน และกดเลือกเหตุผลในการขอปลดล็อก 2FA > กดปุ่ม “ถัดไป” เพื่อดำเนินการต่อ


* หมายเหตุในกรณีที่ท่านเลือกเหตุผลในการปลดล็อกเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ ท่านจะต้องกรอกเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วย


 

5. เพิ่มรูปด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชน โดย

 • กดที่ปุ่มสีเขียวที่มีสัญลักษณ์กล้องถ่ายรูปเพื่อถ่ายภาพด้านหน้าบัตร หรือ
 • กดปุ่ม “อัปโหลดรูป” เพื่ออัปโหลดรูปภาพที่ถ่ายไว้แล้วจากอัลบั้มรูปบนอุปกรณ์ของท่าน หรือ
 • กดปุ่ม “เพิ่มรูปจากอุปกรณ์อื่น” เพื่อดำเนินการต่อบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

Screen_Shot_2564-12-20_at_15.05.41.png

 

ในกรณีที่ภาพของท่านไม่ถูกต้อง หรือคุณภาพของภาพถ่ายไม่ดีพอ ระบบจะแสดงข้อความ “ไม่สามารถยืนยันรูปภาพ” เพื่อให้ท่านถ่ายภาพใหม่หรือเลือกรูปภาพอื่น โดยกดที่ปุ่ม “ลองอีกครั้ง” ตามตัวอย่างด้านล่างนี้

 

Screen_Shot_2564-12-20_at_15.13.30.png


6. หากรูปด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของท่านถูกต้อง ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนการถ่ายภาพด้านหลังบัตรประชาชน

โปรดถือบัตรนิ่ง ๆ และให้อยู่ในกรอบที่กำหนดให้ และกดปุ่ม “ถ่ายภาพ” เพื่อทำการถ่ายรูปด้านหลังบัตร 

 

7. หากรูปบัตรประจำตัวประชาชนของท่านถูกต้อง ระบบจะพาท่านไปยังขั้นตอนการถ่ายภาพใบหน้าของท่าน (รูปเซลฟี)

 • กดปุ่ม “มาเริ่มกัน” เพื่อถ่ายรูปโดยใช้กล้องของท่าน หรือ
 • กดปุ่ม “ถ่ายรูปเซลฟีบนอุปกรณ์อื่น” เพื่อดำเนินการต่อบนมือถือหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

mceclip0.png

 

7.1 ในการถ่ายภาพเซลฟี โปรดมองตรง และหลังจากนั้นให้หันใบหน้าไปทางด้านซ้ายและด้านขวาเล็กน้อย ตามที่ระบบแจ้ง

Screen_Shot_2564-12-20_at_15.26.37.png Screen_Shot_2564-12-20_at_15.26.45.png

ตัวอย่างการถ่ายรูปเซลฟีที่ไม่ถูกต้อง (เนื่องจากผู้ใช้สวมแว่นตาอยู่ขณะถ่ายภาพ)

 

ในกรณีที่รูปของท่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความดังต่อไปนี้เพื่อให้ท่านถ่ายรูปใหม่ (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง) กดปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่ออัปโหลดหรือถ่ายรูปใหม่

Screen_Shot_2564-12-20_at_15.43.12.png

ภาพตัวอย่างการถ่ายเซลฟีที่ถูกต้อง

 • จัดใบหน้าให้อยู่ตรงกลางของกรอบสำหรับถ่ายรูป
 • ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้า เช่น แว่นตา หน้ากากอนามัย หรือเครื่องประดับอื่น ๆ
 • หันหน้ามองตามทิศทางที่ระบบแจ้ง

Screen_Shot_2564-12-21_at_18.30.31.png


8. หากรูปของท่านมีความถูกต้องหรือชัดเจน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลของท่านถูกส่งเข้าสู่ระบบของบิทคับ และเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการตรวจสอบให้ท่านทราบทางอีเมลภายใน 1 ชั่วโมง หรือสูงสุดไม่เกิน 24 ชั่วโมง หลังได้รับเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน


หมายเหตุในกรณีที่รูปถ่ายบัตรหรือเซลฟีของท่านไม่ถูกต้อง หรือระบบปฏิเสธการยอมรับภาพถ่ายของท่านหลายรอบ แนะนำให้ท่านศึกษาขั้นตอนและตัวอย่างการส่งข้อมูลยืนยันตัวตนในบทความนี้อย่างละเอียดก่อนดำเนินการใหม่อีกครั้งโดยกดที่ ลิงก์นี้ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Bitkub Support เพื่อขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว