Balance report คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Sun, 19 Feb 2023 เมื่อ 01:55 PM

Balance report คือรายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือประจำปีของลูกค้า ที่ทางบิทคับจะทำการจัดส่งให้ลูกค้าของเราทุก ๆ ปี โดยในรายงานจะมีการสรุปยอดสินทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่บนบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี (รอบรายงานล่าสุดที่ทางเรามีการจัดส่งไป จะเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลในรายงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

 1. ยอดสินทรัพย์ดิจิทัลคงเหลือ (Balance) โดยจะเป็นเหรียญที่เปิดตั้งแต่เริ่มจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 2. ยอดเงินบาทคงเหลือ (Cash Balance) โดยจะเป็นเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เงื่อนไขของลูกค้าที่จะได้รับ Balance report 

 • ลูกค้าที่สมัครเปิดบัญชีภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (ผ่านการยืนยันตัวตนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้)

รูปแบบไฟล์ที่ลูกค้าได้รับ

 • รายงานจะถูกจัดส่งเป็นไฟล์ .pdf แนบไปในอีเมลที่ลูกค้าใช้กับบัญชีกับบิทคับ
 • ไฟล์ที่ได้ จะเป็นไฟล์เข้ารหัส (ต้องระบุรหัสผ่านที่ถูกต้องจึงจะเปิดไฟล์ได้)

รหัสสำหรับเปิดไฟล์

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • เปิดไฟล์โดยใส่รหัสเป็น "วันเดือนปีเกิด" (ระบุปีเป็นปี ค.ศ.)
 • รูปแบบรหัสคือ "ววดดปปปป" โดยที่
  • วว: เลขวันเกิดของลูกค้า
  • ดด: เลขเดือนเกิดของลูกค้า
  • ปปปป: ปี ค.ศ. เกิดของลูกค้า
 • ตัวอย่าง: หากลูกค้าเกิดวันที่ 3 สิงหาคม 2538 ลูกค้าจะต้องใส่รหัสเป็น 03081995
 • หากบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ระบุเพียงปีเกิด เช่น ปี 1960 จะใช้รหัสเป็น 00001960
  *หรือข้อมูลส่วนใดที่ไม่มี จะต้องระบุเป็น 00

2. สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 • เปิดไฟล์โดยใส่รหัสเป็น Juristic ID (เลขจดทะเบียนนิติบุคคล)
 • ตัวอย่าง: บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เลขจดทะเบียนนิติบุคคล คือ 0105559117128 ดังนั้น รหัสที่ใช้ในการเปิดไฟล์ คือ 0105559117128

ตัวอย่าง

1. ลูกค้าได้รับอีเมลพร้อม Balance report แนบเป็นไฟล์ .pdf

Screen_Shot_2565-04-04_at_17.23.36.png

2. กดที่ไฟล์ .pdf ที่แนบไปในอีเมล ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับใส่รหัส (ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้)

 • ใส่รหัสให้ถูกต้อง (ตามวิธีการข้างต้นในหัวข้อ “รหัสสำหรับเปิดไฟล์”)

Screen_Shot_2565-04-04_at_17.23.57.png

 • กรณีใส่รหัสผิด จะมีข้อความขึ้นว่า “Incorrect password”

Screen_Shot_2565-04-04_at_17.24.47.png


Screen_Shot_2565-04-04_at_17.13.19.png

รูปตัวอย่าง Balance report

 

ทั้งนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่าอีเมลที่ท่านได้รับ ถูกส่งมาจากบิทคับจริงหรือไม่ ท่านสามารถสังเกตได้จากชื่ออีเมลที่ใช้ส่ง โดยหากเป็นอีเมลจากบิทคับ จะส่งมาจาก [email protected] หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @bitkub.com เท่านั้น หรือท่านสามารถสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ Bitkub Support ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ โปรดระลึกเสมอว่า บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ไม่มีนโยบายใด ๆ ในการร้องขอให้ท่านโอนเงินหรือสินทรัพย์มาให้เราที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ตามข้อตกลงการให้บริการ หรือขอทราบรหัสผ่านของท่านไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โปรดระวังผู้ไม่หวังดีแอบอ้างตัวตนของบิทคับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว