Plearn-D KUB EP.7: TxID คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Feb 2023 เมื่อ 01:20 AM

1__3_.png

2__3_.png

3__3_.png

4__3_.png


ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Transaction ID คืออะไร?บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว