บิทคับปิดปรับปรุงระบบถอนเหรียญ Axie Infinity (AXS) เพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ทีมงานกำลังเร่งประสานงานเพื่อดำเนินการ และจะประกาศให้ทราบทันทีหลังปรับปรุงระบบเสร็จสิ้น โดยระหว่างนี้ท่านยังสามารถฝากและซื้อขายเหรียญ AXS ได้ตามปกติ


กำหนดการ
เรื่อง           ระบบถอนเหรียญ AXS ปิดปรับปรุงชั่วคราว
วันที่            2 ตุลาคม 2564

ตั้งแต่เวลา  20:15 น. (เวลาประเทศไทย)
ถึงเวลา       13:30 น. (เวลาประเทศไทย) ของวันที่ 3 ตุลาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง