การแก้ไขการตั้งค่าการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Setting) บนเว็บไซต์

แก้ไขเมื่อ Fri, 22 Mar 2024 เมื่อ 03:48 PM

ในการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ จะมีการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินการในส่วนที่จำเป็น ได้แก่ การยืนยันตัวบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่ท่านอนุญาตให้ทำได้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความยินยอมที่ท่านให้ไว้กับบริษัท (ตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้)

 

Screen Shot 2565-04-28 at 17.41.43.png


หากปุ่มเป็นสีเขียว แปลว่า ท่านยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในข้อนั้น ๆ ได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการให้ความยินยอมด้วยตนเองได้เสมอ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 

วิธีการตั้งค่าความยินยอมบนเว็บไซต์

1. ล็อกอินเข้าสู่บัญชีของท่านบน เว็บไซต์ > กดที่สัญลักษณ์โปรไฟล์รูปคน ทางด้านมุมบนขวา > เลือกเมนู “ตั้งค่า”


Screen Shot 2565-04-28 at 17.41.56.png


2. ที่หน้าตั้งค่า เลือกแถบเมนู “การขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล”

  • ปรับการให้ความยินยอมตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (กดให้ปุ่มเป็นสีเขียวเพื่อให้ความยินยอม หรือ เป็นสีเทาเพื่อไม่ให้ความยินยอม) และกดปุ่ม  "ยืนยัน" เพื่อบันทึกการตั้งค่า
  • ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอมในข้อที่ 1 (ปุ่มเป็นสีเทา) คือไม่ต้องการให้บริการนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบริการและผลิตภัณฑ์ หลังท่านกดยืนยันการยกเลิกดังกล่าวแล้ว ภายใน 7 วันหลังจากนั้น ท่านจะไม่ได้รับอีเมลข่าวสาร ข้อเสนอ หรือสิทธิพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการตลาดจากบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์

Screen Shot 2565-04-28 at 17.42.12.png

 

สำหรับผู้ใช้ทั่วไป หลังกดยืนยันและระบบบันทึกการตั้งค่าแล้ว ถือว่าท่านดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

สำหรับผู้เยาว์ (อายุ 18-20 ปี) จำเป็นต้องยื่นหนังสือให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จะมีขั้นตอนเพิ่มเติมหลังกดปุ่ม “ยืนยัน” ดังนี้

1. หลังกดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงข้อความ pop-up เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม ให้กดปุ่ม “ไปที่หน้าอัปโหลดเอกสาร” เพื่อดำเนินการต่อ

Screen Shot 2565-04-28 at 17.42.28.png


2. ที่หน้าอัปโหลดเอกสาร โปรดดำเนินการดังนี้

2.1 ดาวน์โหลดหนังสือให้ความยินยอม และทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยด้วยปากกา

2.2 อัปโหลดหนังสือให้ความยินยอมที่กรอกและเซ็นเรียบร้อยแล้ว

2.3 กรอกชื่อ-นามสกุลของผู้ปกครองบนระบบ (คนเดียวกับที่เซ็นในหนังสือให้ความยินยอม)

2.4 อัปโหลดรูปถ่ายสำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง

2.5 อัปโหลดรูปถ่ายเซลฟี่ของผู้ปกครอง (คนเดียวกับที่เซ็นในหนังสือให้ความยินยอม)

Screen Shot 2565-04-28 at 17.43.04.png


3. กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อส่งเอกสารและข้อมูลเข้าสู่ระบบ

หมายเหตุ:

  • ในระหว่างรอการตรวจสอบเอกสารจากทางบิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (ใช้เวลาดำเนินการ 1- 15 วัน และจะมีการแจ้งผลทางอีเมล) ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยระบบจะแสดงข้อความตามรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

Screen Shot 2565-04-28 at 17.52.56.png

 

การขัดข้องทางเทคนิคที่อาจเกิดขึ้นได้

หากท่านพบหน้าจอที่แสดงข้อความและรูปภาพตามตัวอย่างด้านล่างนี้ แปลว่า ระบบมีการขัดข้องทางเทคนิค ณ ขณะนั้น ทำให้การแก้ไขการตั้งค่าความยินยอมไม่สามารถทำได้ชั่วคราว ทั้งนี้ การขัดข้องทางเทคนิคนี้ ไม่มีผลต่อการใช้งานระบบหรือข้อมูลบนบัญชีของท่านในส่วนอื่น ๆ แต่อย่างใด

การดำเนินการ

โปรดกดปุ่ม “ลองอีกครั้ง” เพื่อรีเฟรช จนกว่าระบบจะยินยอมให้ทำการเปลี่ยนแปลงและบันทึกการตั้งค่าใหม่

Screen Shot 2565-04-28 at 17.53.08.png

 

สำหรับการแก้ไขการตั้งค่าการขอความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล (Consent Setting) บนแอปพลิเคชัน โปรดดูรายละเอียด ที่นี่


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว