Save Address คืออะไร

แก้ไขเมื่อ Wed, 29 May 2024 เมื่อ 02:16 PM

Save Address คือ ที่อยู่กระเป๋า (Wallet Address) ปลายทางที่ลูกค้าพิจารณาบันทึกไว้บนบัญชีบิทคับของตนเอง เพื่อความสะดวกในการทำรายการถอนสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเมื่อท่านบันทึกที่อยู่กระเป๋าเป็น Save Address แล้ว ในการทำรายการถอนเหรียญไปยังที่อยู่กระเป๋าดังกล่าวในครั้งต่อ ๆ ไป ขั้นตอนการยืนยันรายการถอนเหรียญจะลดลง (เหลือแค่การยืนยันผ่าน Passkey ในกรณีที่ท่านเปิดใช้งาน Passkey ไว้ หรือ ยืนยันผ่านระบบอื่น ๆ หากไม่ได้เปิดใช้งาน Passkey) ทำให้การทำรายการของท่านสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของท่าน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่ที่ท่านระบุถูกต้องก่อนกดบันทึกทุกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว