สืบเนื่องจากประกาศเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 00:50 น. (เวลาประเทศไทย) เรื่องการปิดระบบถอนเหรียญดิจิทัล Stellar (XLM) และ Six (SIX) ชั่วคราว เนื่องจากเพื่อปรับสัดส่วนสินทรัพย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์ในระบบ ขณะนี้การปรับปรุงระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีกำหนดการเปิดให้บริการดังนี้

กำหนดการ

เรื่อง            ระบบถอนเหรียญ XLM และ SIX เปิดให้บริการตามปกติ
วันที่ 8 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา    05:30 น. เป็นต้นไป (เวลาประเทศไทย)


ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจ